Sikkerhetsventil for varme/kjøleanlegg – serie 1915

Avlastningsventilen 1915 er designet for å beskytte varmeapparater mot overflødig trykk. Tilkoblingsstørrelsen må bestemmes i samsvar med kapasiteten til utstyret som skal beskyttes. Det høyeste tillatte trykket av installasjonen og det resulterende høyeste åpningstrykket til ventilen skal dokumenteres.

Beskrivelse

Avlastningsventilen 1915 kan brukes som en sikkerhetskomponent i samsvar med ”Pressure Equipment Directive 97/23/EG” for systemer i direkte eller indirekte trykktanker laget for å generere damp eller varmet vann. Avlastningsventilen 1915 er tilgjengelig med 2.5 eller 3 bar som standard, eller som 6115 serien med trykkinnstillinger tilpasset kunden, f. eks. 7 bar.