Sikkerhetsventil for beredere – serie 2117

Avlastningsventilen type 2117 er designet for å beskytte vanntrykkssystemer mot for mye trykk i uventilerte vannvarmere.

Beskrivelse

Tilkoblingsstørrelsen må bestemmes i samsvar med varmekapasiteten til varmeapparatet, som gitt i tabellen under. Avlastningstrykket er også gitt i tabellen. Åpningstrykket til avlastningsventilen er indikert på det svarte merket plassert på håndtaket til ventilen må være minst 20% under den høyest tillatte driftstrykket til systemet som skal beskyttes. Ventilen er kompatibel med solfangere.

Bruksdelene i ventilen 2117 er beskyttet mot direkte kontakt fra væsken (beskyttelse mot korrosjon). Avlastningsventilen kan åpnes ved hjelp av håndtaket.