Innreguleringsventiler TacoSetter Inline 100

Beskrivelse

TacoSetter Inline 100 innreguleringsventil gjør innreguleringen enklere, brukervennlig og nøyaktig uten bruk av måleinstrument. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg som for eksempel i forbindelse med fordeler til gulvvarme/ radiatorer.

TacoSetter Inline tabell