Innreguleringsventiler TacoSetter Bypass 100

Beskrivelse

TacoSetter Bypass 100 innreguleringsventil gjør innreguleringen enklere, brukervennlig og nøyaktig uten bruk av måleinstrument. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg.

TacoSetter Bypass 100 tabell