Compact P Nordic – CTS602 HMI

Compact P Nordic er en energieffektiv total inneklimaløsning til alle former for lavenergihus, familieboliger, leiligheter og mindre kontorlokaler med et ventilasjonsbehov på opptil 325 m3/h. Compact P har en 180 l rustfast varmtvannsbeholder og sirkulasjonspexrør.

Beskrivelse

Compact P Nordic gjenvinner energien i avtrekksluften med en høyeffektiv motstrømsveksler. Restenergien utnyttes av varmepumpen til å produsere varmt tappevann og ytterligere oppvarming av tilluften.

Varmepumpen har reversibel kjølekrets, det vil si at aggregatet om sommeren kan kjøle tilluft med opptil 10 °C. Kjølingen virker ikke som et airconditionsanlegg på grunn av det lave luftskiftet, men ved å nedkjøle og avfukte tilluften oppnås et mer behagelig inneklima. Compact P Nordic har innebygget forvarmer til frostsikring av motstrømsveksleren.

Compact P Nordic er et av få passivhussertifiserte kompaktanlegg på markedet.

Dersom det ønskes en totalløsning, som også varmer opp huset gjennom sentralvarmesystemet, er Compact P med Air 9 uteluft, eller Geo3, Geo6 eller Geo9 jord/bergvarmepumpe et meget godt valg.