CIP rengjøring av varmevekslere

Beskrivelse

Alfa Laval CIP systemer gjør det mulig med rask og enkel rengjøring av rørene i varmeveksler og høyhastighetsseparator uten å måtte demontere utstyret. I tillegg kan ALfa Laval konstruere en tilpasset CIP løsning for dine spesifikke behov, f.eks. et meget stort varmeveksleranlegg eller farlige områder som krever eksplosjonssikkert utstyr.