Gulvvarmesystemer

For å oppnå et behagelig inneklima kan vi velge mellom flere ulike varmesystemer der vannbåren gulvvarme som lavtemperaturoppvarming gir mange åpenbare fordeler. Brugman systemgulvvarme gir garantert høy komfort og godt innemiljø samt lavere fyringskostnader.

Brugman systemgulvvarme benytter hele gulvflaten som varmeflate. Varmen stiger fra hele gulvflaten, og temperaturforløpet fra gulvet til taket følger nesten kurven for idealoppvarming.

Kategori:

Beskrivelse

Systemgulvvarme og trinnlydsplater
For å oppnå et behagelig inneklima kan vi velge mellom flere ulike varmesystemer der vannbåren gulvvarme som lavtemperaturoppvarming gir mange åpenbare fordeler. Systemgulvvarme gir garantert høy komfort og godt innemiljø samt lavere fyringskostnader. Systemgulvvarme benytter hele gulvflaten som varmeflate. Varmen stiger fra hele gulvflaten, og temperaturforløpet fra gulvet til taket følger nesten kurven for idealoppvarming.

Denne gunstige temperaturprofilen motvirker ubehaglig støvoppvirvling. Utnyttelsen av lavtemperert gulvvarme gjør at en faktisk kan senke romtemperaturens gjennomsnitt med ca 1-2 °C. Dette sparer mellom 6 – 12 % energi uten at komforten avtar. Den optimale temperaturfordelingen gir et godt innemiljø, med en høyere relativ fuktighet. Systemgulvvarme kan installeres mot alle kjente varmekilder og på grunn av den lave turvannstemperaturen blir utnyttelsen av alternative energikilder optimal. Den ”usynlige varmen” gir samtlige gulv- og veggflater fri disposisjon til møblering. For arkitekten og byggherren åpner det seg derfor nye muligheter.

Alle typer gulvbelegg med en varmegjennomgangsmotstand mindre enn RλB = 0,15 m²K/W kan benyttes: Marmor, fliser, skifer, parkett mm. Ved større motstand anbefales en kombinasjon med radiatorsystem. Gulvvarme er i utgangspunktet en selvregulerende varmeenhet. Den avgitte effekten fra gulvvarmen er avhengig av temperturdifferansen mellom overflatetemperaturen på gulvet og romtemperaturen. Varmeeffekten reduseres ved stigende romtemperatur og øker ved synkende romtemperatur.

Vårt komplette system
Vårt komplette system for gulvvarme består av alt fra trinnlydsplater til automatikk. SGP AS har levert trinnlydsplater til flere byggeprosjekter i Norge, blant annet Badedammen i Stavanger, St. Olavs Hospital i Trondheim, Granheim Omsorgssenter, Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole i Ås, Sogsti skole i Drøbak, Ekebergpynten i Oslo, Stasjonsveien leiligheter i Rygge, Sjøhagen på Kambo og Rådhusplass leilighetskompleks i Moss.

Våre trinnlydsplater for etasjeskillere leveres i flere tykkelser, formater og kvaliteter. Rørene festes direkte til platen klipssetter og egenpatenterte klips som løfter rørene opp fra plateoverflaten ved betonggulv. Platene leveres i 25 – 30 og 35 mm tykkelse. Dagens krav til trinnlydsdempning mellom boenheter og energieffektiv oppvarming ivaretas med systemgulvvarme.

Systemplatene monteres enkelt på et bærende dekke. Varmerørene monteres deretter direkte på platene og festes med spesialklips som ikke forringer trinnlydsdempningen som er på hele 28 db. Platene er rutet med 5 cm. avstand for å forenkle utleggingen. Etter rørmontasjen overstøpes det hele med betong eller flytesparkel.

Montering av trinnlydsplater
Randsonebåndet monteres først langs veggene og rundt alle eventuelle gjennomganger. Platene tilpasses inntil båndet og forsegles med klebebånd slik at det ikke flyter masse mellom platene eller mellom plater og vegg. Ved vannbåren gulvvarme monteres rørene på platene med festeklips før det støpes ut eller sparkles over med flytesparkel.