Slamutskillere Exdirt

Produktark Exdirt_1

Produktark Exdirt_2

Beregningsverktøy – Reflex Exdirt

Brosjyre utluftingssystem_ENG

    Beskrivelse

    Slamutskillere bidrar til å fjerne slam i varme- og kjøleanlegg gjennom å la væsken dramatisk redusere hastigheten gjennom rørføringen. Slamutskillerne er utstyrt med en avtappingsventil i bunnen.