Servitec S

  • Pålitelig og permanent avgassing med automatisk etterfylling
  • Holdbar anleggssikkerhet takket være høy vannkvalitet
  • Inntil 10,6 % energi kan spares, og varmeoverføringen optimeres
Kategori:

Beskrivelse

Vannkvaliteten har en svært stor innflytelse på hvordan varme og kjølevannsanlegg fungerer i drift. Gass virker forstyrrende på funksjonen og kan sågar føre til totalsvikt ved anleggsdeler og
-systemer. De senker energioverføringens effektivitet, genererer motstander og korrosjonsrisiko. Korrosjon stimulerer smuss- og slamdannelse i varme- og kjølekretser, noe som igjen kan føre til
ytterligere negative innvirkninger på systemet som helhet.

Avgassingssystemer som vakuum- og sprayavgassingen Servitec fjerner sentralt gassbobler og løsnede gasser praktisk talt fullstendig fra anleggsvannet. Resultatet er en optimal anleggshydraulikk
med et gassfritt varmebærermedium for en effektiv varmeoverføring og lengre brukstid for varme- og kjøleanlegget.