Servitec S

  • Pålitelig og permanent avgassing med automatisk etterfylling
  • Holdbar anleggssikkerhet takket være høy vannkvalitet
  • Inntil 10,6 % energi kan spares, og varmeoverføringen optimeres
Kategori:

Beskrivelse

Vannkvaliteten har en svært stor innflytelse på hvordan varme og kjølevannsanlegg fungerer i drift. Gass virker forstyrrende på funksjonen og kan sågar føre til totalsvikt ved anleggsdeler og
-systemer. De senker energioverføringens effektivitet, genererer motstander og korrosjonsrisiko. Korrosjon stimulerer smuss- og slamdannelse i varme- og kjølekretser, noe som igjen kan føre til
ytterligere negative innvirkninger på systemet som helhet.

Vakuum- og sprayavgassingen Servitec fjerner frie gassbobler og oppløste gasser fra anleggsvannet. Resultatet er en gassfri og effektiv varmeoverføring med lengre brukstid for varme- og kjøleanlegget.