Servitec Mini

Bruk energi optimalt og spar oppvarmingskostnader gjennom å ha et gassfritt varmeanlegg.

Kategori:

Beskrivelse

Servitec Mini er en vakuumutlufter for mindre varme og kjøleanlegg.

• Bruksområder:
• En- eller flermannsboliger
• Leiligheter med gulvvarme eller radiatorer
• For anleggvolum opp til 1m3 (vann)
• Også ideell for kjøle- og kollektorsystem 0,5 m³ (50% glykol)