Mikrobobleutskillere Exvoid

Kategori:

Produktark Exvoid_1

Produktark Exvoid_2

Brosjyre utluftingssystem_ENG

 

    Beskrivelse

    Mikrobobleutskillere bidrar til å fjerne små oksygenbobler i varme- og kjøleanlegg. En mikrobobleutskillers funksjon er avhengig av lavt trykk og høy temperatur.

    Ved spesielt vanskelige forhold eller ved store anlegg anbefales en Reflex Servitec, som fjerner trykkfaktoren og dermed fjerner en betydelig større andel av oppløste gasser i et varme/kjøleanlegg.