Mikroboble- og slamutskillere Extwin

Produktark Extwin

Brosjyre utluftingssystem_ENG

    Beskrivelse

    Kombinert mikrobobleutskiller og slamutskiller som lufter ut anlegget på toppen, og skiller ut slam på bunnen.