ChillHeat P-serie væske til vann varmepumpe

Beskrivelse

Oilon Scancool P serie varmepumpe, væske til vann. Semihermetiske stempelkompressorer. Prosjektbasert design.

• Høyeste temperatur 80°C
• Store boligbygg 5000-15000 m2
• Kombinert kjøling og oppvarming
• Varmegjenvinning fra kjøleanlegg (amoniakk, HFC, CO2)
• Varmegjenvinning fra industrielle prosesser (kjøletårn, fordampere, etc.)
• Varmegjenvinning fra spillvann
• Lydhette som opsjon – lavt støynivå