Trykkholdeanlegg Gigamat

Gigamat er en pumpestyrt trykkholde-, avluftings- og etterfyllingsstasjon, som i det vesentlige består av en styringsenhet og en eller flere «Gigamat» ekspansjonstanker.

Kategori: