Strupeventil for solvarmeanlegg

Dersom man benytter mer enn 1 gruppe solfangere må disse hydraulisk likevektes ved bruk av strupeventiler. Strupeventilen en hydraulisk enhet som regulerer gjennomstrømningen av væske i de ulike kretsene i solvarmesystemet.

Produktark Strupeventiler for solvarme

    Beskrivelse

    Disse ventilene er utstyrt med en strømningsmåler for direkte avlesning av den regulerte gjennomstrømningen. Ved avlesning flyttes gjennomstrømningen til målekammeret for å sikre en god avlesning, samtidig som man unngår at avlesningsvinduet over tid blir for tilsmusset. Avlesning skjer uten behov for differensial trykkmåler eller diagrammer. Strupeventilen er utstyrt med en tilpasset isolasjon for å redusere varmetap. 258 serien strupeventiler er spesielt designet for å arbeide med glykol løsninger ved høye temperaturer, typiske betingelser for solvarmesystemer.