Gummikompensatorer / vibrasjonsdempere 99TU / GEPU med gjenger

Beskrivelse

Gummikompensator/vibrasjonsdemper isolerer mot vibrasjoner, demper lyd og trykkstøt, tar opp ekspansjons aksialt og tar opp vinkelavvikelser.

Gummikompensator er den ideelle løsningen for elastisk montering innenfor VVS, VA, industri og offshore. Eksempelvis pumpeanlegg, luftkjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg, varme og kjøleanlegg.

Følgende fordeler kan nevnes:
– Tar opp ekspansjon aksialt.
– Tar opp vinkelavvikelser.
– Isolerer mot vibrasjoner fra. kjølemaskiner, pumper, etc.
– Demper lyd i rørledninger.
– Demper trykkstøt i rørledninger.
– Utjevner montasjedifferanser.

NB! BELG MÅ IKKE OVERMALES ELLER ISOLERES.