Delta MAXI 80

Beskrivelse

Lavenergi sirkulasjonspumpe til bruk i varme og kjøleanlegg.

• Nominell flow 3.000 l/t mot 4,0 m høyde
• Maks temp 110°C
• 4 konstant hastigheter
• 4 proporsjonal trykk valg
• 4 konstanttrykk valg
• EEI <=0,20