Delta HE 35 & Delta HE 55

Beskrivelse

Lavenergi sirkulasjonspumpe til bruk i varme og kjøleanlegg.
• Nominell flow 1.500 l/t mot 3,5 m høyde
• Maks temp 110°C
• 3 konstant hastigheter
• 4 proporsjonal trykk valg
• EEI <=0,20