Delta HE 100F og Delta HE 120F

Beskrivelse

Trykkstyrt lavenergi sirkulasjonspumpe til bruk i varme og kjøleanlegg.
• Nominell flow 4.000 l/t mot 4,0 m høyde
• Maks temp 110°C
• 4 konstant hastigheter
• 4 proporsjonal trykk valg
• EEI <=0,23