Prefabrikerte systemer

Armatec Modul System er et modulbasert konsept for raskt å bygge komplette varmeanlegg frem til samlestokk. Enhetene er standardisert til å passe sammen med hverandre, og kombineres med ønsket tilleggsutstyr.

Beskrivelse

Enhetene finnes i størrelser DN65, DN80 og DN100, og finnes tilgjengelig i 3D autocad for nedlasting ved behov. Alle enheter kommer ferdig montert – klar for å boltes til gulv/vegg. Alle anslutninger er basert på flenser for rask montasje uten bruk av varme arbeider.

Vi har delt opp systemet i 5 moduler:

Armatec Modul System – modul 1b: enheten som er beregnet å stå på varm side til en varmepumpe.
Armatec Modul System – modul 2: for tilkobling av en akkumulatortank til systemet.
Armatec Modul System – modul 3: for tilkobling av en elektrokjele som spisslast i systemet.
Armatec Modul System – modul 4: dekker de aller fleste behov innenfor ekspansjon og vannbehandling.
Armatec Modul System – modul 5: er samlestokken til anlegget.

Se mer informasjon i dokumentene under dokumentasjon.