Hydraulisk veksel HV

Produktark Hydraulisk veksel

    Beskrivelse

    Hydraulisk veksel anbefales særlig i tilfeller der en har system med svært liten vannmengde, og hvor man ønsker å sikre riktig sirkulasjon over varmekilden.