Armatec Modul System – modul 5

Modul 5 er samlestokken til anlegget. Vi benytter primært samlestokker der tur og retur er satt på en linje. Dette gir enkle og ryddige varmeanlegg. Antall kurser, størrelse på disse og eventuelt tilbehør på disse tilpasses det enkelte anlegg.

Beskrivelse

Armatec Modul System er et modulbasert konsept for raskt å bygge komplette varmeanlegg frem til samlestokk. Enhetene er standardisert til å passe sammen med hverandre, og kombineres med ønsket tilleggsutstyr.