Armatec Modul System – modul 2

Modul 2 er modulen for tilkobling av en akkumulatortank til systemet. Modulen inkluderer stengeventiler, fleksible slanger frem til tanken, samt t-stykker for eventuell påkobling av solenergi. Systemet er bygget opp med tanke på bruk av 4-punkts parallellkobling av akkumulatortanken.

Beskrivelse

Armatec Modul System er et modulbasert konsept for raskt å bygge komplette varmeanlegg frem til samlestokk. Enhetene er standardisert til å passe sammen med hverandre, og kombineres med ønsket tilleggsutstyr.