Armatec Modul System – modul 1b

Modul 1b er enheten som er beregnet å stå på varm side til en varmepumpe. Enheten inneholder pumpe tilpasset vannmengden for enheten, samt flowswitch, temperaturfølere, følerlommer, sikkerhetsvetniler og stengeventiler.

Beskrivelse

Armatec Modul System er et modulbasert konsept for raskt å bygge komplette varmeanlegg frem til samlestokk. Enhetene er standardisert til å passe sammen med hverandre, og kombineres med ønsket tilleggsutstyr.