Mini ECO

Mini Eco er komplett med varmeveksler for tappevann med Cetetherms patenterte IS-varmeveksler som sikrer en jevn tappevannsvarme.

Kategori:

Beskrivelse

Kundesentralen er utstyrt med sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar og sikkerhetsventiler samt et avansert, men svært brukervennlig kontrollpanel hvor sluttbrukeren selv kan legge inn ønskede temperaturer, nattsenking, ukeprogram osv. Dersom det er ønskelig kan også kontrollpanelet benyttes som en romføler som arbeider sammen med den medfølgende uteføleren for å gi en jevn og god komfort hos kunden.

Enhetene er designet for 16 bar på primærsiden, 10 bar på tappevannssiden og 6 bar på sekundærsiden for varme.