Micro

Micro er en komplett kundesentral for oppvarming av tappevann. De er tilpasset villa/enebolig anlegg med sekundæranslutning til fjernvarmenettet. Micro har automatisk temperaturregulering for tappevann. Tappevannet oppvarmes gjennom direkteveksling med høy kapasitet.

Kategori:

Beskrivelse

Romtemperatur reguleres med hjelp av termostatisk radioatorventil/gulvarme. Micro leveres med integrert differensialtrykkregulator som sikrer god komfort selv ved trykkvariasjoner i primærnettet. Micro monteres på vegg, tar liten plass, krever ingen drift eller vedlikeholdsrutiner og har lang levetid.