Alarmsystem Detect

Kategori:

Beskrivelse

Samtlige av Logstor sine stål fjernvarmerør leveres med alarmtråder satt opp for nordisk alarmsystem. Logstor leverer i tillegg komplett system for måling av fukt i anlegget ditt, enten som en kontinuerlig overvåking, eller som en periodisk kontroll.