Fyllestasjon med hjul

For igangsetting og vedlikehold av lukkede systemer som solcelleanlegg, kjøleanlegg, gulvvarmeanlegg og varmeanlegg med radiatorer. Kostnadsbesparende spyling, utlufting og påfylling i en operasjon.

NRF: 8160071

Beskrivelse

  • Vogn av legert stål med kraftige kunststoffhjul, pumpebeskyttelse og bøyle for oppheng av slange.
  • Robust, effektiv pumpe med PÅ/AV bryter.
  • Polyetylen tank 30 liter med sugesil, tilbakeslagsventil og returløp-stabilisator.
  • Tilslutning av trykkfaste, transparente tur- og returslanger for visuell kontroll.
  • Kuleventiler på tilslutningsslangene for sikring mot utløp og dosering av spylevann- mengden.

Tekniske data:
Ytre mål (H x B x T): 1000 x 430 x 470 mm
Vekt (tom beholder): 20 kg
Beholderinnhold: 30 liter
Pumpekapasitet: 4 – 47 l/min
Løftehøyde: 52 meter
Pumpeeffekt: 230 V, 1000 W
Kuleventiler: ¾” kappemutter
Tilbakeslagsventil: ¾”
Tømmekran: ½” for tømming av beholderen
Befordringsmedier: Vann, eller glykolblandinger
Medietemperatur: maks. 60°C