Automatisk vannpåfylling FillingCombi BA 6628 Plus for væskekategori 4

FillingCombi 6628 BA Pluss er designet for automatisk fylling og etterfylling av varmeanlegg. Den består av en trykkreduksjonsventil, tilbakeslagssikring, stengeventiler og et manometer for inn- og utløpstrykk. Tilbakeslagsventilen er av type BA ihht. NS-EN 1717 og kan brukes for å beskytte tappevannet mot væsker av opp til og med kategori 4.