Sikkerhetssenter 4807 ekspansjonskar og ventilgruppe for bereder

Sikkerhetssenter 4807 er en kompakt enhet bestående av alle komponentene som trengs før tilkoblingspunktet til berederen. Den inneholder et gjennomstrømningskar med serviceventil, anti-legionella ventil, sikkerhetsventil (6, 8 og 10 bar), tilbakeslagsventil, stengeventil og festebrakett.

Kategori: