Reflex Servimat

Reflex Servimat er en kombinert pumpestyrt ekspansjonsenhet med vakuumutluftingsfunksjon som sikrer riktig trykk i ditt anlegg sammen med god utlufting. Reflex Servimat har integrert vannpåfylling.

Kategori:

Beskrivelse

størrelse fra 200 liter til 5000 med eventuelt batterikar), samt et mindre statisk kar for trykkutjevning ifm drift. Enkel oppstart med Auto Setup. Patentert, helautomatisk funksjon for trykksetting, utlufting og vannpåfylling.

  • 4,3’’ farge touchskjerm for betjening
  • 2 RS485 seriellutganger for data og kommunikasjon
  • Mulighet for 2 ekstra IO kretskort
  • Potensialfri utgang for felles feil
  • 2 analoge utganger for f.eks. systemtrykk
  • 1 pulsinngang for måling av vannpåfylling