Pumpestyrt trykkholdestasjon Variomat

Pumpestyrt membran ekspansjonskar for lukkede varme- og kjøleanlegg.

Kategori:

Beskrivelse

Et Variomat pumpestyrt ekspansjonskar ivaretar tre funksjoner i et anlegg;
– Holder systemtrykket innenfor snevre grenser
– Avlufter vannet
– Fyller på vann automatisk ved behov.

Variomat kan kobles til SD-anlegg for sentral drift.

Variomat foretrekkes ofte fremfor Reflexomat på anlegg med høye driftstrykk. Dette er både fordi et høyt driftstrykk legger et større press på kompressoren til Reflexomaten og det at selve karet i en Variomat-løsning er trykkløs og en trenger da på anlegg med høy statisk høyde ikke ha ekspansjonstanker for høye trykk (kostnadsspørsmål).