Forkjøler

Reflex forkjøler benyttes i tilfeller der man opererer med høye temperaturer og frykter at ekspansjonskaret får for høy temperatur inn på tanken.

Kategori: