Akkumulatortanker Akva

Akkumulatortanker benyttes i stadig økende grad i varme og kjøle-anlegg. Alle fornybare energibærere enten krever eller har godt av å ha en større arbeidsmengde å arbeide mot for å sikre jevn drift.

Kategori:

Beskrivelse

Akva akkumulatortanker:
Akvaterm Akva akkumulatortanker leveres med 100 mm sømløst PUR skum. Dette gir opp til 65% besparelse i redusert varmetap i forhold til en mer standard tank med 90 mm PU skum. For en større tank på 4000 liter representerer dette en verdi på over 25.000 kroner bare på varmetap.

Akvaterm tankene kan også leveres med tilpassede anslutninger/tilkoblinger, hvilket optimaliserer installasjonen og gir ytterligere besparelser for både forbruker og installatør.

For vedfyring:
Akkumulatortanken er å anse som anleggets batteri, og dette batteriet lades av vedkjelen under fyring. Det er derfor viktig at kjele og akkumulatortank passer til hverandre.

Ved dimensjonering av akkumulatortank er utgangspunktet minimum 10 liter akkumulatorvolum (vann) pr m² boligareal.
Dersom resultatet av dimensjoneringen (antall m² x 10 liter ) blir at man havner mellom to tankstørrelser er det riktig å gå opp til neste størrelse. Feks 220 m² boligareal tilsvarer en tank på 2200 liter. Det finnes 2000 og 2500 liters tanker, da velger man 2500 liters tanken.

For flis/pelletsanlegg:
Det anbefales om lag 25 liter akkumulatortank per kW installert effekt.

For solvarme:
Tanken bør tilpasses tappevannsbehovet og på større anlegg bør tanken tilsvare minimim 1,5 dagers forbruk av tappevann (ved 45 grader).

For varmepumpeanlegg:
For varmepumpeanlegg anbefaler vi å benytte ca. 15 liter per effekt på minste trinn på varmepumpen. Dette vil normalt gi gode driftsbetingelser for varmepumpen.

I akkumulatortanken kan det også monteres inn tappevannsspiral som sørger for at anlegget også kan levere varmt forbruksvann. På denne måten kan man hele året igjennom få dekket varme og varmtvannsbehovet kun ved hjelp av sin egenproduserte ved! Vi leverer også spesialproduserte akkumulatortanker etter mål.