Økt støtte til gardsvarmeanlegg

Gjennom bioenergiprogrammet tilbyr nå Innovasjon Norge en kraftig økt økonomisk støtte til bønder og skogeiere som bygger gårdsvarmeanlegg.

Bilde-nyhetssak

Bønder og skogeiere er de som kan søke om støtten til gardsvarmeanlegg på maksimalt NOK 1.000.000,-. Tidligere har denne støtten vært på maks NOK 400.000,-. Tanken bak den økte støtten er at Innovasjon Norge ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til:

– Anlegg for varmesalg
– Gårdsvarmeanlegg
– Varmeanlegg for veksthus
– Biogassproduksjon
– Lager- og tørkeanlegg for brenselsflis

Les mer om den økte støtten på Innovasjon Norge sine hjemmesider.

Som leverandør av produkter og komplette løsninger innen biovarme, er vi i SGP Armatec AS glad for at Innovasjon Norge retter fokus og legger til rette for økt produksjon av bioenergi blant bøndene og skogeiere i Norge. I tillegg til å spare miljøet vil det også åpne for store muligheter for den norske bonden.

SGP Armatec AS har levert over 1000 biovarmeanlegg og hjelper gjerne også deg!