Nytt beregningsverktøy for ekspansjonskar.

SGP Armatec har oppdatert sitt beregningsverktøy for ekspansjonskar. Det nye i 2021 versjonen er støtte for beregning av ekspansjonskar til 3-rørs systemer der tappevann er energibærer.

«Det er flere elementer ved 3-rørs systemer for tappevann som vi i SGP Armatec ikke er helt komfortable med i forhold til regelverk for legionella, men vi ser at flere og flere ønsker å benytte seg av slike systemer. Det er da viktig for oss at vi i hvert fall anbefaler og tilbyr så gode og tilpassede ekspansjonskar som overhodet mulig for disse systemene» sier salgssjef i SGP Armatec Øyvind Sønstebø.

Beregningsarket er fritt tilgjengelig for nedlasting på sgp’s hjemmesider.

Beregning av ekspansjonskar