Her finner du noen av våre kurs.

Biovarme – vedkjeler

Kurset omhandler enkel dimensjonering av vedkjele-anlegg samt praktisk igangkjøring og servicepunkter. Etter kurset skal deltakeren selv enkelt kunne dimensjonere og stykke ut et velfungerende vedfyringsanlegg for eneboliger.

– Introduksjon til biovarme – kort om støtteordninger
– Ulike kjelprinsipper
– Beregning av energibehov
– Beregning av akkumulatortank og valg av kjelstørrelse
– Hydraulisk oppkobling av anlegget
– Ekspansjon (åpen vs. lukket)
– Øvrige elementer i et godt anlegg
– Pause med matbit
– Praktisk gjennomgang av anlegg med servicepunkter
– Praktisk igangkjøring av vedkjel

Varighet: 4 timer
Instruktør: Reidar Evensen
Målgruppe: Installatører med fokus på Bio
Kursmål: Kunne dimensjonere mindre bioanlegg med mål om å bygge et for sluttkunden godt anlegg.

Biovarme – større pellets- og flisfyringsanlegg

Kurset tar for seg større bioanlegg (50 kW til 1 MW) basert på flis og pellets, og er i all hovedsak rettet inn mot riktig prosjektering av et godt anlegg.

– Velkomst og introduksjon til biovarme
– Hovedkomponenter i et nærvarmeanlegg
– Valg av biobrensel
– Fokusområder ved planlegging av en biosentral
– Dimensjonering av silo og matesystemer
– Pause med matbit
– Ulike kjelteknologier
– Bruk av backup/spisslast – miljøfokus vs. investeringer
– Eksempler fra anlegg og gjennomgang av hydraulisk oppkobling

Varighet: 4 timer
Instruktør: Christian Brennum
Målgruppe: Konsulenter og representanter fra nærvarmenett som ønsker å lære mer om hvordan bygge gode nærvarmeanlegg basert på biobrensel.

Solvarme – dimensjonering og praktiske erfaringer

Kurset omhandler bruk av solvarme i nordiske forhold og hvordan man bør dimensjonere anlegget for å sikre et godt anlegg. Kurset er å anse som en introduksjon til solvarme.

– Generelt om solenergi
– De ulike elementene av et solanlegg
• Kollektorer
• Soltank
• Automatikk
– Pause med matbit
– Dimensjonering og design
– Praktiske erfaringer fra Norge – eksempler

Varighet: 3 timer
Instruktør: Jo Helge Gilje
Målgruppe: Konsulenter og prosjekterende installatører for store og små solvarmeanlegg.

Ekspansjon og utlufting av anlegg

Kurset tar for seg ekspansjonsløsninger og utluftingsproblematikk samt riktig bruk av sikkerhetsventiler.

– Ekspansjon – ulike prinsipper historisk
– Beregning av tradisjonelle ekspansjonskar
• vann
• glykol
• alkohol
– Beregning av pumpestyrte kar og kompressorkar – når velger en hvilket
– Pause med matbit
– Symptomer på anlegg med feil ekspansjon
– Sikkerhetsventiler – dimensjonering og plassering
– Lufteproblemer i anlegg – årsaker og virkemidler

Varighet: 3 timer
Instruktør: Øyvind Sønstebø
Målgruppe: Konsulenter og prosjekterende installatører for store og små anlegg. Kursets hovedfokus er på større anlegg.

Kondenserende gasskjeler – planlegging, igangkjøring og service

Kurset dekker teoretisk og praktisk installasjon/igangkjøring av kondenserende gasskjeler. Kurset er bygget på De Dietrichs populære MCA serie som effektmessig går fra 15 kW opp til 115 kW.

– Introduksjon til gass – miljøperspektivet
– Hydraulisk planlegging av et godt anlegg
– Oppbygging av kaskadeanlegg (flere kjeler i parallell)
– Pause med matbit
– Praktisk igangkjøring av gasskjel med kontroll og justering av brenner
– Justering av kaskade
– Servicepunkter på gasskjel

Kurset omhandler prosjektering og dimensjonering av fjernvarmenett og er rettet mot profesjonelle varmeverk samt konsulenter med større varmeverk som kunder.
Varighet: 6 timer
Målgruppe: Installatører som ønsker en gjennomgang av hvordan å hydraulisk koble opp gasskjeler og igangsette disse. Kurset erstatter IKKE behovet for å ta gasstekniker 1 kurset for å arbeide med gassprodukter ihht Gassnormen.

Prosjektering og dimensjonering av Fjernvarmenett

Kurset avholdes i Norge, men med kursholder fra Logstor i Danmark.
Varighet: 2 dager
Målgruppe: Konsulenter og prosjektledere for større fjernvarmenett. Kurset krever en basiskunnskap og erfaring innenfor fjernvarme.

Avanserte kundesentraler for større fjernvarmenett

Kurset omhandler muligheter knyttet til moderne kundesentraler for å øke totale lønnsomheten i større fjernvarmenett.
Varighet: 1 dag
Instruktør: Petter Dønnestad
Målgruppe: Konsulenter og prosjekterende installatører for store og små anlegg. Kursets hovedfokus er på større anlegg.

Alfa Laval Comfort Handbook

Alfa Laval sin Comfort Handbook tar for seg mange temaer som er interessante for enhver som arbeider med varme og kjøling. Håndboken dekker Alfa Lavals produktspekter, men går også dypt inn i teorien bak produktene.
Se Alfa Lavals Comfort Handbook her.

Varmeguide fra Alfa Laval

Alfa Laval har laget en online varmeguide som omhandler hele Alfa Lavals produktspekter for varme og kjøling for VVS området.
Se Alfa Lavals Varmeguide her.