Kurs i bruk av veileder for vannbåren gulvvarme

Ny veiledning til NS-EN 1264 for vannbåren gulvvarme er lansert og nå tilgjengelig hos Standard Norge. Den nye veilederen er en praktisk og anvendelig veiledning som beskriver løsninger som følger krav i forskrifter og gir anbefalinger i samsvar med bransjestandarder og normer.
Forfatter og prosjektleder for den nye veilederen er David Zijdemans i Zijdemans Consult. I tillegg har Norsk Varmepumpeforening ved Rolf Iver Mytting Hagemoen, og Rørentreprenørene Norge ved Eli Heyerdahl Eide, bidratt sterkt i utformingen av den nye veilederen for vannbåren gulvvarme.

Bidragsytere
Veilederen er faglig støttet, kvalitetssikret og finansiert av Armaturjonsson, Canes, LK Systems, Roth Norge, TECE Norge, Uponor, ABK Qviller og SGP Armatec. Målgruppen er særlig de som utfører, planlegger og prosjekterer vannbåren gulvvarme i bolig‐ og næringsbygg. Men også de som skal bo i bygget vil ha nytte av å lese veiledningen.
Veiledningen er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler. Vannbåren gulvvarme blir stadig mer utbredt i både bolig- og næringsbygg. Initiativtakerne til den nye veilederen har ønsket å utarbeide en lettfattelig veileder som gjør det enklere for bransjen å bygge velfungerende løsninger for vannbårne energisystemer.

Kursholder: David Zijdemans

Kurset vil inneholde:
Kurset vil omfatte hele veilederen og hvordan bruke denne best mulig. Det vil gis en innføring i vannbåren gulvvarme med videre fokus på hvordan oppnå et velfungerende anlegg med fornøyde kunder.
Følgende vil gjennomgås:

– Valgt av riktig installasjonsmetode med tanke på tidsbruk, kostnader og funksjon
– De vanligste tabbene og hvordan oppnå et velfungerende anlegg
– Dimensjonering og prosjektering av gulvvarmeanlegg
– Gulvarme i kombinasjon med andre typer varmeavgivere og energikilder
– Igangkjøring, innregulering og overlevering
– Hvordan opprettholde et velfungerende anlegg
– Kurset omhandler installasjon i både nye og eldre bygg, og optimal drift.
– Dette kurset vil passe for de som utfører, planlegger, prosjekterer og drifter vannbårne
gulvvarmeanlegg i bolig-og-næringsbygg.

For å lese mer: Gulvvarme

Spørsmål om kurset og gjennomføringen, kan rettes til Stig Grindahl, mob. 480 68 283 eller på mail: stig@vvsforum.no