En varmeveksler overfører varme gjennom et medium fra ett sted til et annet. Det høres lett ut, men under overflaten er det mye en skal ta hensyn til. Hvordan dimensjonerer man en varmeveksler? Hvilken type varmeveksler skal jeg velge? Hva er fordelene med en varmeveksler sertifisert i henhold til AHRI?

I tillegg til de ovennevnte parameterne må vi også ta hensyn til bærekraftaspektet – vi har alle et felles ansvar for å opptre så energibesparende som mulig, for å redusere slitasje av jordens ressurser. Dette er rettet mot å oppnå miljømessig bærekraftig utvikling. Denne typen bærekraftighet er i aller høyeste grad relevant, siden det er direkte i tråd med FNs globale mål som skal nås innen 2030.

Selvfølgelig er SGP Armatec med. Derfor forsøker vi å utvikle systemer for varme og varmtvann som er bærekraftige og i stadig større grad kombinerer flere energikilder. Det gjør våre moderne varmevekslere. I tillegg er de kompakte og enkle å installere med høy effektivitet og lave vedlikeholdskostnader. Vi kan tilby varmevekslere for alle behov.

Det kan imidlertid være vanskelig å velge riktig eller vite hva man har behov for. Derfor har vi samlet informasjon med fokus på varmevekslere. Vi vet at det kan virke som et komplisert område, men med de riktige verktøyene vil du enkelt kunne kartlegge hvilke produkter du trenger til ditt formål.

Har du spørsmål du ønsker å rette direkte til en av våre selgere er du selvsagt velkommen til å ta kontakt for mer informasjon og spesifikk rådgivning. Vår hensikt er å svare på alle spørsmålene du måtte ha.

Test Centralprovaren fra Alfa Laval

Jo kaldere returtempeatur, desto bedre. Det øker utvekslingen av energi og eiendomsbesittere betaler ikke eventuell straffeavgift til energiselskapene. Vi har kunnskapen og produktene du trenger for å skape moderne anlegg for fjernvarme og fjernkjøling. Begynn med å teste Centralprovaren som er laget av vårt morselskap Armatec AB sammen med Alfa Laval.

Alfa Lavals produkt guide

Det skal være lett å finne riktig produkt og vi skal alltid jobbe for å gjøre hverdagen enda enklere for våre kunder. Alfa Laval lanserer et verktøy som hjelper deg med å finne et produkt til din applikasjon innen varme og kjøling som best passer ditt behov. Test Alfa Laval produktguide i dag.

Alfa Laval vekslere

Vi tilbyr moderne sentraler og vekslere fra Alfa Laval. Kompakte og enkle å installere med høye effektivitet og lave vedlikeholdskostnader.