Mange har sikkert opplevd at det blir litt vått på gulvet ved berederen. Dette skyldes normalt at en sikkerhetsventil står og lekker litt. En sikkerhetsventil på en bereder har som funksjon å slippe ut litt vann når trykket i berederen blir for høyt.

Norske forskrifter tilsier at man på alle anlegg skal montere inn en tilbakeslagsventil på vanninntaket fra kommunen for å forhindre at eventuelt forurenset vann fra din installasjon brer seg i det kommunale nettet. Når vannet kommer inn i din bereder kaldt, så er vannet mellom 4°C og 8°C og er da ganske «kompakt» og tungt. Når vannet varmes opp så utvider det seg (ca. 3,2% ved 80°) og vannet  får da ikke plass i berederens ståltank og trykket øker. For å unngå at trykket øker er bereder-anlegget utstyrt med et ekspansjonskar som inneholder en fleksibel membran. Vannutvidelsen (ca 10 liter på en 300 liter bereder) vil da få plass i ekspansjonskaret.

Men – et ekspansjonskar må vedlikeholdes – som så mye annet. Ekspansjonskaret er forladet med et lufttrykk tilpasset ditt anlegg, og dette ladetrykket vil gå ut over tid (på samme måte som luften i bildekkene dine gjøre det når du vinterlagrer disse). For å kontrollere ladetrykket må man derfor koble fra ekspansjonskaret, tømme karet og deretter sjekke lufttrykket på luftventilen (samme ventil-type som på bildekk) i forhold til anlegget ditt. Se for øvrig ekspansjonskarets FDV-dokumentasjon for mer detaljer.

Ved årlig vedlikehold av ekspansjonskaret ditt så vil du oppleve en bereder uten vannlekkasjer på gulvet.

Les mer om disse produktene:

Trykktanker Refix DE 10 bar

Trykktanker Refix DE 16 bar

Beredere for tappevann

DE kar_Reflex_SGP 300x300Super Coil SC_Bereder_OSO_SGP 300x300