En sikkerhetsventil er jo som ordet tilsier, en ventil som ivaretar sikkerheten i anlegget ditt. Når vi sier sikkerhetsventiler i VVS sammenheng så mener vi normalt en trykk-sikkerhetsventil – det vil si en ventil som åpner i tilfellet trykket i anlegget blir høyere enn hva vi ønsker å tillate.

En eller to sikkerhetsventiler?

Det er krav rundt dette med sikkerhetsventiler. Alle lukkede varme- og kjøleanlegg SKAL ha minimum en sikkerhetsventil per varme- eller kjøleproduserende enhet. Det er med andre ord ikke nødvendigvis nok med 1 ventil per lukket anlegg. Regelverket i Norge er slik at for anlegg under 100 kW varmeeffekt så er det tilstrekkelig med 1 ventil, mens man for anlegg over 100 kW SKAL man ha minimum 2 sikkerhetsventiler.

For å komplisere ytterligere er det også slik at ulike fabrikat av sikkerhetsventiler har ulike effekt de er designet for, og det er summen av effekt som må være lik eller større installert effekt i anlegget. Når det gjelder SGPs sikkerhetsventiler er ½’’ ventilene designet for effekter opp til 50 kW per ventil. Har du et anlegg på 80 kW så kan man med andre ord enten benytte 2 stk. ½’’ ventiler for å dekke inn 80 kW, eller man kan benytte en enkelt 1’’ ventil som har effektdekning fra 315 til 867 kW per ventil – avhengig av ventilens blåsetrykk.

Har du et anlegg på 160 kW så MÅ du ha 2 stk. 1’’ ventiler som hver kanskje håndterer 380 kW, ettersom anlegget er over 100 kW og du da må ha 2 ventiler ifølge regelverket. Dersom du har både en varmepumpe og en elektrokjele i et anlegg, så må begge enhetene sikres med sikkerhetsventiler.

En annen viktig regel for sikkerhetsventiler er at de aldri skal kunne stenges borte/ute fra varmekilden ved hjelp av ventiler. Sikkerhetsventilen skal med andre ord sitte så tett på kjelen som mulig. Videre skal dimensjonen på rørføringen mellom kjelen (eller varmepumpen) og sikkerhetsventilen være minst lik summen av ventilenes samlete anslutningstverrsnitt. Dette betyr at det ikke er vilkårlig hvilken dimensjon en velger på denne rørføringen. 2 stk. 1’’ ventiler skal med andre ord ha minst en 1 ½’’ rørføring frem til seg. Regelverket tilsier også at ventilenes utblåsingsrør skal legges fra hver ventil ned til «brutt sluk».

Driftsmessig bør man unngå å åpne ventilene for å teste disse (det lar seg absolutt gjøre). Ulempen med å teste ventilene på denne måten er at dersom det er smuss i anlegget ditt, så legger dette smusset seg gjerne på membranen som lukker. Den får da ikke lukket helt, og ventilen blir stående å dryppe. Husk også at ekspansjonskar til bruk for varmtvann det forlenger levetiden på sikkerhetsventilen, gjennom at den forhindrer unødvendig slitasje og smuss på membran. Dette på grunn av at ekspansjonskaret bidrar med å håndtere termisk utvidelse/ekspansjon som oppkommer da vann heves i temperatur fra 5°C til 70°C .

Se for øvrig våre ventiler og veiledningen på disse for mer detaljer og bygg sikre, gode anlegg. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon om sikkerhetsventiler og varmeanlegg.

Når vi snakker om sikkerhetsventiler, husker dere denne gamle klassikeren? Vi er vokst opp med ordtak som «En skal ikke leke med ilden» men man skal sannelig være forsiktig med vann i mange tilfeller også. Dette har NRK illustrert i serien «Ikke gjør dette hjemme!».