Velg riktig ekspansjonssystem

Ekspansjonssystemer er nødvendige i alle lukkede varme og kjølesystem. Men hvordan velge riktig?

Ekspansjonssystemer

Ekspansjonssystemer er nødvendige i alle lukkede varme og kjølesystem. Ekspansjonssystemet har som funksjon å bidra til å holde et stabilt trykk i det lukkede systemet på tross av at temperatursvingninger gjør at volumet i anlegget varierer.

Volumendringer

Alle materialer endrer sin densitet som en følge av endringer i temperatur. Vann har den egenskapen at det er på sitt mest kompakte ved +4C, og ved +80C opptar den samme vannmengden ca. 4% mer plass. I et lukket system uten et ekspansjonskar vil ikke dette ekstra volumet ha noe sted å gjøre av seg, og trykket vil øke dramatisk – og ødelegge de svakeste komponentene i anlegget.

 Ulike typer materialer reagerer ulikt på temperaturendringer – for eksempel har sprit en mye høyere ekspanssjonskoeffisient enn vann, og man må derfor alltid vite hvilken type væske som anlegget er fylt av.

Ulike typer ekspansjonskar

Det finnes i utgangspunktet 3 ulike typer membranbaserte ekspansjonsskar:

N kar_Reflex_SGP 300x300Standard, statiske ekspansjonskar som
Reflex type N/NG-kar.

Dette er kar som forlades med et fast ladetrykk på luft-siden av membranen. Dette ladetrykket settes fast – normalt basert på den statiske høyden i anlegget. Fordelen med et standard ekspansjonskar er at det er relativt rimelig å installere. Man må imidlertid tillate en ganske stor trykkvariasjon i anlegget (mellom ladetrykket i ekspansjonkaret + en sikkerhetsmargin (normalt +0,2 bar) og sikkerhetsventilens blåsetrykk – en sikkerhetsmargin (normalt -0,5 bar).

Reflexomat RC300 snitt_Trykkholdeanlegg_Reflex_SGP 300x300Kompressorbaserte ekspansjonskar som
Reflex Reflexomat kar.

Dette er kar hvor ladetrykket reguleres dynamisk basert på driftsforholdene i anlegget. Dette gjør at et anlegg med et Reflexomat kan oppnå svært stabile trykkforhold i anlegget, samtidig som at ekspansjonskarets fysiske størrelse er relativt lite. Karene er veldig mye brukt i mellomstore anlegg.

 

Variomat_Reflex_SGP 300x300Pumpebaserte ekspansjonskar som Reflex Variomat og Gigamat kar.

Kar hvor en pumpe flytter den overskytende væsken (basert på temperaturen i anlegget) inn i et lukket kar når temperaturen/trykket stiger, og ut igjen når temperaturen/trykket faller. Fordelen med et pumpebasert ekspansjonskar er at selve ekspansjonstanken kan være trykkløs – noe som er en fordel i svært høye anlegg. Videre kan en Reflex Variomat også utnytte den trykkløse tanken til å gjøre en utlufting av anlegget under trykkløse forhold – noe som ellers kun er mulig via vakumutluftere i lukkede anlegg med statisk høyde.

 

Hvordan vet en hvor store ekspansjonskar en skal ha?

Generelt sett så bistår SGP Armatec med riktig dimensjonering og rådgivning om hvilke type ekspansjonssystem som er mest riktig for ditt anlegg. Men – for å foreta en korrekt beregning av ekspansjonskar er det nødvendig for oss å vite følgende: 

  • Anleggets volum (alternativ kan vi estimere dette basert på dimensjonerende effekt)
  • Type væske i anlegget Statisk høyde i anlegget
  • Anleggets blåsetrykk (sikkerhetsventilens blåsetrykk)

Vårt verktøy for beregning av ekspansjonskar er tilgjengelig her.

Plassering av ekspansjonskar i anlegget

  • Ekspansjonskar skal generelt sett monteres på det sted i anlegget med lavest temperatur og trykk. Dette innebærer at karene plasseres på retur-delen av anlegget og sugesiden av sirkulasjonspumpene. Monter alltid ekspansjonskar med avgrening oppover på rørstrekket for å unngå at karet fylles med slam og skitt fra anlegget.

Så vårt utvalg av ekspansjonskar og tilbehør under produkter, ekspansjon.