Vi får regelmessig spørsmål fra kunder om hvilke type ekspansjonsystem en skal ha på et 3-rørs system. Dersom det er snakk om et 3-rørs system basert på vanlig varmeanlegg der en veksler ut tappevann i den enkelte leilighet så følger dette helt ordinære beregningsmodeller for ekspansjonskar for varmeanlegg.

Litt annerledes blir det dersom 3-rørs systemet er basert på at det er tappevann som sirkulerer i bygget (og en veksler ut en varmekrets til hver leilighet).

Nå er vi i SGP Armatec ikke så store tilhengere av denne type 3-rørs system både fordi vi mener det strider mot en del veiledninger og anbefalinger av å holde tappevann på høyt nok temperaturnivå ift bakteriefremvekst (av for eksempel legionella-bakterien), men også fordi dette da krever mange små ekspansjonskar i hver separate leilighet. Disse ekspansjonskarene stiller krav til årlig service på stedet, og det gjør driften av slike anlegg litt mer komplisert.

Men – om en så likevel ønsker et slikt type anlegg er det viktig å benytte riktig ekspansjonskar, og beregne dette riktig. Beregningsmessig benytter en regnemåten for beredersystemer – der en tenker seg at hele volumet i anlegget tilsvarere beredervolumet.

Se vårt beregningsverktøy her: https://sgp.no/beregningsverktoy/

Ettersom man har en spesielt stor risiko for fremvekst av bakterier så ville vi benyttet ekspansjonskar som sikrer at man kontinuerlig bytter ut vannet i ekspansjonskaret, samt har en innvendig lakkert tank, hvilket gjør at man unngår rustdannelser i vannet om membranen i ekspansjonskaret skulle ryke. En bør derfor benytte seg av Refix DD kar (eller Refix DT kar for større dimensjoner).

Refix DT tanker: https://sgp.no/produkter/ekspansjon/trykktanker/membran-trykktanker-refix-dt-10-bar/