Egeland Rør installerte solcelleanlegg på Vassmyra ungdomsskole

Byggingen av ny idrettshall til Vassmyra ungdomsskole i Lindesnes kommune startet i juli 2019, og nå står bygget ferdig med et brutto areal på 3356 kvadratmeter. Egeland Rør AS har vært både prosjekterende på VVS, og utførende på den tekniske installasjonen.

Rambøll gjennomførte forprosjektet og det ble beskrevet at anlegget skulle benytte solenergi for forvarming av tappevann. Selve jobben ble utført at Egeland AS som var både prosjekterende på VVS, samt utførende. Solvarmeanlegget består av 24 CH250 solfangere koblet i 3 grupper a 8 paneler. Anlegget er et såkalt «drain-back» system – hvilket innebærer at anlegget tømmes for væske (40% glykol) dersom forholdene ikke ligger til rette for å produsere energi.

Bjarne fra Egeland Rør viser stolt frem montasjen av solfangerne – det har blitt et veldig flott anlegg, med flott utført rørarbeid både på taket og i teknisk rom. SGP Armatec var til stede for å gå gjennom igangkjøringen sammen med Egeland rør – riktig nok på en særdeles grå og våt høstdag med lite muligheter for å hente solenergi, men vi ble imponert over hvordan anlegget har blitt montert. SGP Armatec var involvert helt fra starten, og utformet tekniske løsninger i samarbeid med rådgiveren og utførende entreprenør Egeland Rør. SGP Armatec var involvert helt fra starten, og utformet tekniske løsninger i samarbeid med rådgiveren og utførende entreprenør Egeland AS. – SGP Armatec var tidlig inne for å optimalisere anlegget, forteller ansatt i Egeland Rør, Bjarne Fardal. I teknisk rom består solfangeranlegget av en ferdig solstasjon enhet for «drain-back» systemer fra DeDietrich, samt 3 stk. Oso 1000 liter bereder koblet i 2 ulike grupper. Det var veldig viktig for oss å få en helhetlig leverandør på alt sammen, noe som gjør at også leverandøren har et funksjonsansvar for systemet. SGP Armatec har vært enestående i å følge opp prosjektet fra første forespørsel, til at utstyret ble igangsatt i November 2019. Det har vært en veldig hyggelig reise, forteller Fardal.

Anlegget har sin hovedenergikilde via en luft til vann varmepumpe som støttes av en TermoMax 150 kW elektrokjele. I tillegg har Egeland rør valgt å installere en Reflex Servitec vakuumutskiller og Reflex N400 ekspansjonskar for å sikre en så problemfri drift som overhodet mulig. Vakuumutskilleren er også tilkoblet automatisk vannpåfylling av anlegget.

Prosjektleder hos Egeland Rør – Steffen Bomann er også veldig godt fornøyd med prosjektet og er stolt over å vise frem et svært flott teknisk anlegg.