Bruk av bio-oljekjeler

Hvordan skal man sikre spisslast og backup uten bruk av fossil olje?

Fossile oljekjeler er fremdeles i stor drift i hele landet. Ofte står disse som backup og spisslast i mellomstore og store anlegg og er helt essensielle på grunn av de relativt store effekter som kreves når temperaturene kryper ned under 15-20 grader Celcius.

De politiske signalene er imidlertid at fossil olje skal fases ut innen 2020. Betyr dette at man ikke har mulighet til å benytte oljekjeler i fremtiden, og hva skal man så benytte som backup i større anlegg.

Elektrokjeler kan være gode backup og spisslastløsninger dersom man har nok kapasitet i strømnettet i området, og SGP har et komplett spekter av elektrokjeler fra 9 kW og opp til 1100 kW.

Har man ikke tilstrekkelig strøm tilgjengelig vil man være avhengig av andre løsninger. Her bør man absolutt vurdere bio-oljekjeler. Bio-oljekjeler fås i alle størrelser og basert på ulike teknologier.

Stålplatekjeler:

Dette er tradisjonelle kjeler som er rimelige i installasjon, og kan gi gode virkningsgrader. Kjelene er bygget opp av stålplater/rør med tykkelse avhengig av hvilke trykklasse kjelen skal ha. SGP har stålplatekjeler fra Italienske Unical.

Støpejernskjeler:

Dette er kjeler som er bygget opp av støpejernselementer. Fordeler med dette er muligheten for å sette sammen kjelen på stedet (enkel adkomst), samt at korrosjonshastigheten for en støpejernskjele er veldig forutsigbar da støpejern ikke ruster med pitting-korrosjon slik som vanlig stål. Dette gjør at en støpejernskjele vil ruste med 0,1 mm per år, og gode kjeler (som De Dietrichs kjeler) er designet og kontrollert enkeltvis for å kunne gi 30 års levetid på kjelene (3 mm overdekning utover kravene for trykklassen).

Videre er DeDietrichs støpejernskjeler unike i den forstand at de faktisk tåler store termiske spenninger. Dette skyldes DeDietrichs unike legering på støpejernet – en legering med egenskaper som ble kjent allerede under Napoleons tid da DeDietrich produserte kanonser som ikke eksploderte som en følge av sprøhet i støpejernet – derav DeDietrichs rettighet til å stemple alle sine produkter med det franske posthornet som et kvalitetsstempel. De Dietrichs støpejern er med andre ord elastisk. For anlegget og kjelen betyr dette at kjelene tåler svært lave returtemperaturer (det er ingen krav til dette), og kan operere med turtemperaturer ned til 30/40 grader Celcius. Dette gjør kjelene «enkle» å bygge inn i moderne lavtempererte varmeanlegg der det gjerne er en varmepumpe som utgjør grunnlasten. Mer informasjon omkring støpejernskjeler for bioolje finner du her.