Armatec Modul System

Med vårt Armatec Modul system hjelper vi installatører og konsulenter med å utføre jobben riktig, og systemet reduserer installasjonstiden til et varmesystem til 1 dag, gitt at man er en til to personer som utfører jobben.

Armatec Modul System er et modulbasert konsept for raskt å bygge komplette varmeanlegg frem til samlestokk. Enhetene er standardisert til å passe sammen med hverandre, og kombineres med ønsket tilleggsutstyr. Man vil også ha muligheten til å gjenbruke modulene for «alle» prosjekter. Alle våre moduler er bygd opp med Aquatherm Bluepipe rørsystem. Systemet kan leveres raskt og det vil ta 3-4 uker fra bestilling til varene er på byggeplass. Med bestilling følger all nødvendig dokumentasjon som installatøren trenger og tegninger finnes i 3D.

Systemet er bygget opp av 5 ulike moduler 1b, 2, 3, 4 og 5. Les mer om hver enkelt modul nedenfor.

System Modul 1b

Er enheten som er beregnet å stå på varm side til en varmepumpe og inneholder pumpe tilpasset vannmengden for enheten, samt flowswitch, temperaturfølere, følerlommer, sikkerhetsventiler og stengeventiler.

Gå til produktsiden for Armatec modul 1b!

System Modul 2

Er modulen for tilkobling av en akkumulatortank til systemet. Modulen inkluderer stengeventiler, fleksible slanger frem til tanken, samt t-stykker for eventuell påkobling av solenergi.

Gå til produktsiden for Armatec modul 2!

Modul System Modul 3

Er modulen for tilkobling av en elektrokjele som spisslast i systemet. Modulen inkluderer stengeventiler, fleksible slanger frem til kjelen samt termometre før og etter elektrokjelen.

Gå til produktsiden for Armatec modul 3!

Modul System Modul 4

Dekker de aller fleste behov innenfor ekspansjon og vannbehandling. Ønsket ekspansjonsløsning (standardkar, kompressorkar, pumpekar) kobles enkelt til, og enheten er også forberedt for vakuumutlufter.

Gå til produktsiden for Armatec modul 4!

Modul System Modul 5

Er samlestokken til anlegget. Vi benytter primært samlestokker der tur og retur er satt på en linje. Dette gir enkle og ryddige varmeanlegg. Antall kurser, størrelse på disse og eventuelt tilbehør på disse tilpasses det enkelte anlegg.

Gå til produktsiden for Armatec modul 5!